فــعالیت های مــاویژگی هایی که لیبرا را از دیگران متمایز می کند:

  • دارنده گواهینامه فنی برای هفتمین سال متوالی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.

  • تنها دارنده گواهینامه بین المللی موسسه ملی استاندارد آمریکا (ASTM C129).

  • دارای تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

  • دارای استاندارد ملی 7782 ایران به شماره 6670184968.

  • دارای گواهینامه ایزو ISO9001:2015 در مدیریت کیفیت .

  • مطابق با الزامات مبحث 18 و 19.